Smo generalni zastopnik za stroje podjetja ADVANCED LABELLING TECHNOLOGIES

V INDUSTRIJI & POSLU

Tudi v industrijskih obratih povzroča odlaganje vodnega kamna velike težave. V vodi raztopljene mineralne snovi, ki se izločajo na stenah vodovodnih sistemov v obliki trdih oblog vodnega kamna, povzročajo tako ekonomske kot tehnološke probleme, saj ovirajo pretok vode v ceveh in jih sčasoma tudi zamašijo. Zamašijo lahko tudi delovno prostornino v toplotnih prenosnikih. Zato ovirajo prehod toplote.

Velikokrat je potrebno zaradi odstranjevanja posledic nalaganja vodnega kamna ustaviti tudi proizvodne naprave, kar seveda povzroči ogromne stroške. Potrebna so pogosta ponavljajoča vzdrževalna dela. Včasih je potrebno drage naprave, kot so kotli, grelci, prenosniki toplote..., celo zamenjati.

Vodni kamen povzroča hitrejšo korozijo naprav. Tudi zaradi tega jih je potrebno hitreje zamenjati.

Ste se mogoče vprašali, koliko stroškov na dan povzroči ustavitev proizvodnih naprav v industrijskem obratu?
Namesto s proizvodnjo in trženjem se morate ukvarjati z odpravljanjem posledic nalaganja vodnega kamna.

V industriji so velikokrat v uporabi kemični postopki nadzorovanja vodnega kamna. Pravilna magnetna obdelava vode ima v primerjavi s kemičnimi postopki veliko prednost. Ne spreminja namreč kemične sestave vode. Voda ostaja ekološko neoporečna, okolje neobremenjeno.

Velikokrat problem predstavljajo tudi neustrezno konstruirane magnetne naprave oziroma neprilagojenost magnetne naprave potrebam uporabnika. Moramo se zavedati, da lahko le z ustrezno jakostjo magnetnega polja dosežemo lažje odstranjevanje oblog na stenah cevi in grelcev. Tudi neupoštevanje vseh ostalih dejavnikov, kot so stopnja trdote vode, temperatura vode, hitrost gibanja vode..., lahko povzroči, da vodni kamen ni odstranjen v takšni meri, kot bi lahko bil.

 

Pri reševanju težav vsakega posameznika upoštevamo vse dejavnike, ki jih moramo, zato smo učinkoviti!

Prednost našega sistema je popolna prilagodljivost vsem potrebam porabe vode. Njegova dograditev je možna glede na potrebe posameznega podjetja.

Tako bodo na velikost Vašega sistema vplivali realni pretoki vode in premeri cevi v Vašem podjetju, od katerih bo odvisno, koliko prilagodljivih sklopov MARK MIDI bo uporabljenih za optimalno delovanje sistema.

Velika prilagodljivost sistema se kaže tudi v tem, da lahko prilagodimo tudi obliko MARK MAXI sistema glede na dimenzije prostora, kjer ga bomo montirali.

Sistem na zgornji sliki je bil projektiran za podjetje TEHNOS d.o.o., iz Žalca.za gostince

Sistem je namenjem predvsem reševanju problemov z vodnim kamnom na napravah, ki imajo majhen pretok vode v relativno kratkem časovnem obdobju.

Primeren je predvsem za gostince za rešitev težave z vodnim kamnom na kavnih avtomatih in avtomatih za pripravo toplih napitkov.

Avtorske pravice ©2005 Marex s.p., Edvard Tovornik

 

Nazaj na prvo stran